1304000 Электронды есептеуіш техника және бағдарламамен қамтамасыздандыру

Курс, топ

Курс,группа

Пәні

Дисциплина

Күні және уақыты

Дата и время

 

 

Оқытушы

Преподаватель

 

 

 

 

4 курс,  ВТ-04

 

 

Еңбекті қорғау/

Охрана труда

26.03.2018г.

9.00 ч.

кабинет 313б

Экзаменатор/Емтихан алушы:

Рыженкова Н.П.

 

Нарықтық экономиканың негіздері/

Основы рыночной экономики

 

30.03.2018г.

9.00 ч.

кабинет 313б

 

Экзаменатор/Емтихан алушы:

Рыженкова Н.П.

Компьютерлік желілер мен коммуникациялар/

Компьютерные сети и телекоммуникация

03.04.2018г.

9.00 ч.

кабинет 313б

 

Экзаменатор/Емтихан алушы:

Рыженкова Н.П.