Байланыс ақпараты

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Ы. Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі» КМҚК мемлекеттік қызмет көрсету туралы байланыс ақпараты

Мемлекеттік қызметтер ТАӘ Телефоны
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру Ибраева Торгын Орынбасаровна 87754103095
Муханова Лунара Есенбаевна 87053646076
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға
анықтама беру
Ибраева Торгын Орынбасаровна 87754103095
Муханова Лунара Есенбаевна 87053646076
Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования Ибраева Торгын Орынбасаровна 87754103095
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта
білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді
және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан
Головко Наталия Григорьевна 87754106735
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім
алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы
Ибраева Торгын Орынбасаровна 87754103095
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын
іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту
туралы
Валиева Наталия Анатольевна 87017544296
«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру
ұйымдарында білім алатын және тәрбиеленетін жекелеген санаттағы азаматтарға,
сондай-ақ қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) және патронаттағы адамдарға тегін
тамақтандыруды ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы
Кирибаева Рашида Назаровна 87070039858
Білім беру ұйымдарының жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидаларын бекіту
туралы
Алимбаева Гульмира Салимгереевна 87024834866