Тәжірибе нысандары

Күнделіктер

НРӘГК 709-05-16 Тәрбиелеу тәжірибесі бойынша қадағалау күнделігі+

НРӘГК 709-05-16 Байқау тәжірибесі бойынша күнделік

НРӘГК 709-05-16 Дипломалды тәжірибесінің күнделігі

НРӘГК 709-05-16 Өзіндік тәрбие жұмысы бойынша күнделік-есеп

НРӘГК 709-05-16 Тәжірибеленушіге мінездеме-пікір 2 тілде

 

Шолулар

Н РӘГК 709-06-16 Тәжірибеленушіге технологиялық мінездеме-пікір 2 тілде

Н РӘГК 709-06-16 Технологиялық тәжірибеге қатысу туралы колледж әдіскерінің пікірі

Н РӘГК 709-06-16 Оқу-технологиялық тәжірибесіне қатысу туралы колледж әдіскерінің пікірі

Н РӘГК 709-6-16 Тәжірибе бойынша балабақша тәрбиешісінің пікі

Н РӘГК 709-06-16 Балабақшадағы тәжірибе бойынша колледж әдіскерінің пікірі

Н РӘГК 709-06-16 Балабақшадағы тәжірибе бойынша колледж әдіскерінің пікірі

Н РӘГК 709-06-16 Тәрбие жұмысы туралы ДВОК әдіскерінің пікірі

Н РӘГК 709-06-16 Мектептегі тәрбие жұмысы туралы колледж әдіскерінің пікірі

Н РӘГК 709-06-16 Тәрбиелеу тәжірибесі туралы мектеп оқушысының пікірі

Н РӘГК 709-06-16 Байқау сабақтарының тәжірибесі туралы колледж әдіскерінің пікірі

Н РӘГК 709-06-17 Байқау сабақтары тәжірибесі туралы мектеп мұғалімінің пікірі

 

Есептер нысаны

Тәжірибе жетекшісінің 2 тілдегі есебі

Н РӘГК 709-09-16 Бөлім меңгерушісі, тәжірибе жетекшісінің 2 тілдегі есебі

Н РӘГК 709-09-16 Тәрбиелеу тәжірибесі бойынша әдіскердің есебі

Н РӘГК 709-09-16 Мемлекеттік педагогикалық тәжірибе бойынша әдіскердің есебі

Н РӘГК 709-09-16 Оқу-технологиялық тәжірибесін ұйымдастыру бойынша әдіскердің есебі

Н РӘГК 709-09-16 Дипломалды технологиялық тәжірибесі туралы әдіскердің есебі

Н РӘГК 709-07-16 Мемлекеттік педагогикалық тәжірибе туралы студенттің есебі

Н РӘГК 709-07-16 П-02 тобындағы оқу тәжірибесі туралы студенттің есебі

Н РӘГК 709-07-16 Балабақшадағы тәрбиелеу тәжірибесі бойынша студенттің пікірі

Н РӘГК 709-07-16 Баланың мектептегі алғашқы күні тәжірибесі туралы оқушының есебі

Н РӘГК 709-07-16 Мектептегі байқау тәжірибесі туралы оқушының есебі

Н РӘГК 709-07-16 Оқу-өндірістік тәжірибесі туралы оқушының есебі

Н РӘГК 709-07-16 Сынытан тыс педагогикалық тәжірибе бойынша оқушының есебі

Н РӘГК 709-07-16 Кәсіпорындағы дипломалды тәжірибесі бойынша студенттің есебі

 

Қолдаухат

НРӘГК 709-08-16 Кәсіпорынның жұмысқа қабылдауы туралы қолдаухаттың нысаны

ФРСГК 709-08-16 Кәсіпорынның қолдаухатының нысаны

ФРСГК 709-08-16 Жазғы тәжірибеге РОО қолдаухатының нысаны

 

ОӨТ туралы ереже