Бастауыш білім беру

Бастауыш білім беру

Орта буын маманының кәсіби қызметінің нысандары:

Бастауыш білім берудің мұғаліміменшік формасына қарамастан мектептердің барлық түрлеріндегі оқу–тәрбие үдерісі.

Біліктілігі орта буын маманының кәсіби қызметінің түрлері:

«Бастауыш білім берудің мұғалімі» мемлекеттік білім стандартына сәйкес бастауыш мектепте сабақтар мен сыныптан тыс іс–шараларды ұйымдастырады. Әдістемелік жұмыстарды ұйымдастырады. Өзінің кәсіби біліктілігін жүйелі көтеріп отырады. Оқу ақапаратын модульдеу, ақпараттық–оқыту ортасын құрастыру, қашықтан интерактивті қарым-қатынасты жобалау, оқу сапасының мониторингін жүргізу білім алушылар мен оқытушының жетістіктерінің портфолиосына қажетті мәліметтер жинау әдістерін біледі.

Бастауыш білім берумемлекеттік тілде оқиды, оқыту мерзімі 3 жыл 10 ай.

0105000 бастауыш білім беру мамандығына сәйкес ҚР жоғары білім мамандықтарыңың классификаторынан үзінді

5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбие беру
5В010200 Педагогика және бастауыш оқытудың әдістемесі
5В010300 Педагогика және психология
5В010500 Дефектология
5В010700 Бейнелеу өнері және сызу
5В010900 Математика
5В011100 Информатика
5В011300 Биология
5В011600 География
5В011700 Қазақ тілі және әдебиеті
5В011800 Орыс тілі және әдебиеті
5В011900 Шетел тілі: 2 шет тілі
5В012100 Қазақ тілінде оқытылмайтын мектептерде қазақ тілі және әдебиеті
5В012200 Орыс тілінде оқытылмайтын мектептерде орыс тілі және әдебиеті
5В012300 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
5В012600 Математика-Физика
5В012700 Математика-Информатика
5В012900 География-Тарих
5В013000 Тарих-Дінтану
5В020100 Философия
5В020300 Тарих
5В020400 Мәдениеттану
5В020500 Филология
5В020600 Дінтану
5В020700 Аудару ісі
5В020800 Археология және этнология
5В020900 Шығыстану
5В021000 Шетел филологиясы
5В050300 Психология
5В050100 Әлеуметтану
5В091000 Кітапхана ісі