Сессия ТПП-03

2017 – 2018 оқу жылына арналған аралық аттестаттаудың кестесі

Расписание промежуточной аттестации на 2017 – 2018 учебный год

Күні

Дата

Пәні

Дисциплина

Күні және уақыты

Дата и время

 

Оқытушы

Преподаватель

0104000

«Кәсіптік білім беру»  (салалар бойынша)

 

 

0104000

«Профессиональное обучение» (по отраслям)

 

Топ/Группа ТПП-03

 

Кабинет 107

Тамақтандыру мекемелеріндегі өндірісті ұйымдастыру

 

Организация обслуживания в предприятиях общественного питания

 

19.04.2018 г.

9.00 ч.

 

 

 

Соколова В.С.

Өндірістік және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі және ұйымдастыру

 

Организация и  методика производственного обучения и преподавания специальных дисциплин

 

 

23.04.2018 г.

11.30 ч.

 

 

 

 

Хан Т.Н.

Техникалық жабдықтау және еңбекті қорғау

 

Техническое оснащение и охрана труда

 

25.04.2018 г.

9.00 ч.

 

 

 

Соколова В.С.

 

Қайта тапсыру

Пересдача

 

26.04.2018 г.

9.00 ч.

Соколова В.С.

Хан Т.Н.