Әлеуметтік-психологиялық қызмет

«Ы. Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі» КМҚК-нің әлеуметтік-психологиялық қызметі туралы ереже

«Ы. Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі» КМҚК білім беру ұйымындағы әлеуметтік-психологиялық  қызметі колледж әкімшілігінің, педагогтарының, студенттері мен ата-аналардың өзара белсенді қарым-қатынасын ұйымдастыруға, сонымен қатар, колледж студенттеріне білікті, жан-жақты және уақытылы көмек көрсету үшін сыртқы әлеуметтік құрылымдармен бірігіп, білім беру үдерістерінің субъектілеріне серіктестік ұйымдастыруға арналған. Осы қызмет аясында студенттерге жеке тәсіл жасау мақсатында әлеуметтік-психологиялық зерделеу жүзеге асырылады,  студенттерге, ата-аналарға, оқытушыларға әлеуметтік-психологиялық көмек көрсетіледі. Психпрофилактикалық жұмыс және бастапқы әлеуметтік-психологиялық түзету және бейімделу бойынша жұмыс жүргізіледі.

Әлеуметтік-психологиялық қызметтің жұмысы мыналарға бағытталған:

 • әлеуметтік қорғалмаған отбасылар қатарындағы оқушыларға, денсаулығы тарапынан мүмкіндігі шектелген оқушыларға, қорғаншылық немес қамқоршылық орнатылған оқушыларға, бейімделмеген жасөспірімдер мен девидентті мінез-құлықты жасөспірімдердің мәселелерін шешуге көмек көрсету.
 • Оқушының психологиялық денсаулығын сақтау үшін білім беру ұйымдарында оңтайлы әлеуметтік-психологиялық климат жасау және білім беру үдерісінің қатысушыларына психологиялық көмек көрсету.

Жұмыстың бағыты:

 • Әлеуметтік-педагогикалық.оқушылар мен олардың ата-аналарында әлеуметтік және тұлғалық проблемаларды анықтау.
 • Әлеуметтік-құқықтық. Кәмелет жасқа толмағандардың құқығын қорғау.
 • Әлеуметтік-психологиялық. Отбасында, социумда өзара түсіністікті орнату үшін оңтайлы жағдай жасау мақсатында психологиялық-педагогикалық білім беру.
 • Әлеуметтік-профилактикалық. Студенттердің ауытқушылықтарын анықтау және факторларын алдын алу.
 • Әлеуметтік-диагностикалық. Оларды бейімдеу, дамыту және әлеуметтендыру, қабілеттерді, қызығушылықтарды және оқушылардың қабілеттерін диагностикалау, диагностика қорытындысы бойынша шешімдер мен ұсынымдарды дайындау.
 • Әлеуметтік-ақпараттық. Педагогикалық, психологиялық және заңнамалық сауаттылық.
 • Әлеуметтік-медициналық.

Қызметтердің міндеттері:

Әлеуметтік-педагогикалық:

 • студенттердің өзін-өзі дамытуына, өзін-өзі тануына, өзін-өзі бағалауына, өзін-өзі бекітуіне, өзін-өзі жүзеге асыруына білікті әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсету;
 • оң әсерді күшейту және әлеуметтік ортаның бейтараптандыру немесе теріс әсерді ауыстырып қосу.

Әлеуметтік-құқықтық:

 • Тұлғалардың құқықтары мен қызығушылықтары үшін құқықтық нормалардың арсеналдарын қолдану.

Әлеуметтік-психологиялық:

 • тұлғааралық қақтығыстарды шешуге, күйзеліс жағдайдан шығуға көмек көрсету,
 • Оқушыларға, ата-аналарға, педагогтарға әлеуметтік-психологиялық кеңестер ұйымдастыру.

Әлеуметтік-профилактикалық:

 • Ауытқушылық мінез-құлық ты (девиантты), суицидтік және қылмыстық (деликтивті) мінез-құлықты алдын алу бойынш алдын алу жүйелерін ұйымдастыру.

Әлеуметтік-диагностикалық:

 • Моральдық-психологиялық фонды зерделеу және талдау, оның оқушыға деген өзара әрекетін анықтау және оны оңтайландыру бойынша әзірлемелер.

Әлеуметтік-ақпараттық:

 • Заңнамалық актілермен танысу және тұлғалардың құқықтары мен қызығушылықтарын қорғау үшін қолданыстағы құқықтық норма арсеналдарын пайдалану.

Әлеуметтік-медициналық:

Оқушылардың денсаулығын қолдау мақсатында оқу уақытын ұйымдастыру жағдайында тамақтануды, еңбектік, физикалық тәрбиені бақылау.