0104000 Кәсіптік оқыту

Курс, топ

Курс,группа

Пәні

Дисциплина

Күні және уақыты

Дата и время

Оқытушы

Преподаватель

 

1 курс, ТПП-01

 

Орыс тілі мен әдебиеті/

Русский язык и литература

15.06.2018 г.

13.30 ч.

кабинет 217

Экзаменатор/Емтихан алушы: Ибраева Т.О.
Қазақстан тарихы/

История Казахстана

19.06.2018 г.

11.00 ч.

кабинет 313б

Экзаменатор/Емтихан алушы: Рыженкова Н.П.
Қазақ тілі мен әдебиеті/

Казахский язык и литература

 

23.06.2018 г.

11.00 ч.

кабинет 313б

Экзаменатор/Емтихан алушы: Ибраева Т.О.

 

Физика

 

26.06.2018 г.

08.30 ч.

кабинет 312

Экзаменатор/Емтихан алушы: Мазурова Н.С

Ассистент: Валиева Н.А.

2 курс, ТШП-02 Техникалық   механика/

Техническая механика

17.04.2018 г.

08.30 ч.

кабинет 108

Экзаменатор/Емтихан алушы: Судьина А.Н.,

Ассистент: Шкондина Ю.А.

Өндірістік және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі және ұйымдастыру/

Организация и  методика производственного обучения и преподавания специальных дисциплин

20.04.2018 г.

08.30 ч.

кабинет 313б

Экзаменатор/Емтихан алушы: Рыженкова Н.П.
Металтану және материалдар технологиясы

Металловедение и технология материалов

23.04.2018 г.

08.30 ч.

кабинет 313б

Экзаменатор/Емтихан алушы: Рыженкова Н.П.
Педагогика этнопедагогика негіздерімен

Педагогика с основами этнопедагогики

25.04.2018 г.

08.30 ч.

кабинет 313б

Экзаменатор/Емтихан алушы: Рыженкова Н.П.
3 курс, ТШП-03 Тамақтандыру мекемелеріндегі өндірісті ұйымдастыру/

Организация обслуживания в предприятиях общественного питания

 

19.04.2018 г.

9.00 ч.

кабинет 107

 

Экзаменатор/Емтихан алушы:  Соколова В.С.

Ассистент: Патрушева Г.А.

Өндірістік және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі және ұйымдастыру

Организация и  методика производственного обучения и преподавания специальных дисциплин

 

23.04.2018 г.

11.30 ч.

кабинет 107

Экзаменатор/Емтихан алушы:  Хан Т.Н.

Ассистент: Киблер Н.Р.

Техникалық жабдықтау және еңбекті қорғау/

Техническое оснащение и охрана труда

 

25.04.2018 г.

9.00 ч.

кабинет 107

Экзаменатор/Емтихан алушы:  Соколова В.С.

Ассистент: Патрушева Г.А.